Job Quest : Thief

เงื่อนไขในการทำเควส

1. เป็นอาชีพ Novice Job Level.10 และมี Basic Skill Level.9

2. อัพ Skill Job ให้หมดก่อน


ขั้นตอนทำเควส

ให้ไปที่เมือง Morroc พิกัด 28 294 ให้เราเข้าวาร์ป ที่อยู่ด้านซ้ายบนของเมือง

ให้เราเข้าวาร์ปซ้ายบนของแผนที่ moc_ruins พิกัด (61,161)

จากนั้นให้เดินไปเข้าวาร์ป ที่บริเวณกลางแผนที่ (บริเวณจุดแดงในรูป)

เมื่อมาถึงห้องนี้ ให้เข้าไปในห้องทางด้านซ้าย และคุยกับ NPC ที่ชื่อ Thief Guide

คุยกับ NPC ที่ชื่อ Thief Guide แล้วเขาจะถามเราว่า
เจ้ามาสมัครเป็น Thief หรือเปล่า ให้เราเลือก "ข้าต้องการเป็น Thief"

จากนั้นเขาจะให้เราไปเก็บเห็ดที่ฟาร์ม

ให้เราไปยังแผนที่ moc_ruins พิกัด (141,125)
และคุยกับ NPC ที่ชื่อ Mr.Irrelevant และเค้าจะส่งเราไปที่ฟาร์มเห็ด
ที่ฟาร์มเห็ด ให้เราตีมอนสเตอร์ที่ชื่อ Orange Mushroom เพื่อเก็บเห็ด
โดยจะมีเห็ด 2 ชนิดโดยเห็ด 2 ชนิดจะมีคะแนนที่แตกต่างกันดังนี้
1. Orange Net Mushroom ที่มีค่า 3 คะแนน
2. Orange Gooey Mushroom ที่มีค่า 1 คะแนน

เมื่อเก็บเห็ด 2 ชนิดรวมกันได้มากกว่า 25 คะแนนแล้ว ให้เดินออกจากฟาร์มเห็ด
โดยเดินมาบริเวณ ข้างล่างตรงกลางของแผนที่ หรือใครพก Butterfly Wing ไว้ก็กดใช้ได้เลย

จากนั้น ให้เรากลับไปยังห้องสมัครเปลี่ยนอาชีพเช่นเดิม
คุยกับ NPC ที่ชื่อ Comrade (ดังรูป) แล้วเขาจะคิดคะแนนให้เรา