Job Quest : Priest

เงื่อนไขในการทำเควส

1. จะต้องเป็น Acolyte Job lv. 40 ขึ้นไป

2. ถ้ามี Job lv. 50 ไม่ต้องทำเควส คุยกับ NPC เปลี่ยนอาชีพได้ทันที

3. จะต้องอัพ Skill Job ให้หมดก่อน


ขั้นตอนทำเควส

ไปที่เมือง Prontera พิกัด 234 314 และเข้าไปข้างใน

เข้าห้องแรกด้านซ้ายมือ / คุยกับ Father Thomas เลือก "ข้าต้องการเป็น Priest"

เขาจะให้เราไปแสวงบุญกับผู้บำเพ็บต้นทั้ง 3 คน (เฉพาะผู้ที่เปลี่ยน JOB40เท่านั้น)

สำหรับผู้ที่มี Job Level 50 จะไม่ต้องเดินทางไปแสวงบุญ

บาทหลวง Rubalkabara อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองProntera (prt_fild03 365, 255) – เริ่มเดินทางจาก Prontera>ขวา>บน>ขวา

แม่ชี Mathilda อยู่แผนที่ด้านบนเมือง Morroc เมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ Prontera (moc_fild07 41, 355) – เริ่มเดินทางจาก Morroc>บน

บาทหลวง Yosuke อยู่ใกล้ๆ สะพานของแผนที่ ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง Prontera (prt_fild00 208, 218) – เริ่มเดินทางจาก Prontera>ซ้าย>บน>ซ้าย

เราเดินทางไปหาผู้บำเพ็ญตนครบแล้วให้มาคุยกับ "Father Thomas" อีกครั้งเพื่อเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ

เข้าห้องทดสอบให้คุยกับ Father Peter เพื่อเข้ารับการสอบ

ห้องทดสอบที่ 1 ให้เรากำจัดฝูง Zombie ภายในเวลา 5 นาที โดยใช้สกิล Heal

ห้องทดสอบที่ 2 จะมี Monster มากมายที่จะเข้ามาคุยกับเรา
ให้เราเลือกตอบข้อ 2 ตลอด (ตอบ "ไปให้พ้น เจ้าปีศาจ") แล้วเราก็จะผ่านไปได้

เมื่อถึงวาป จะเจอเหล่า Mummy ให้เรารีบวิ่งหนีไปเพื่อเข้าวาปอีกฝั่ง

การทดสอบที่ 3
มาคุยกับ Father Thomas เขาจะให้เราไปหา Sister Cecile ที่อยู่ด้านล่าง

คุยกับ Sister Cecile เขาจะให้เราตอบคำถาม ให้เราเลือกตแบดังนี้
- แน่นอน / - ไม่ / - ใช่ / - ใช่ / - ใม่ / - ไม่ / - ใช่ /- ข้าสาบาน
เมื่อตอบคำถามเสร็จเขาจะให้เรากลับไปหา Father Thomas และเขาก็จะเปลี่ยนอาชีพให้เราทันที