Job Quest : Merchant

เงื่อนไขในการทำเควส

1. เป็นอาชีพ Novice Job Level.10 และมี Basic Skill Level.9

2. อัพ Skill Job ให้หมดก่อน


ขั้นตอนทำเควส

ให้ไปที่เมือง Alberta พิกัด (37,41) และเข้าวาร์ปไปข้างใน

เมื่อเข้ามาแล้วให้คุยกับ NPC ที่ชื่อว่า Merchant และให้เลือกตอบ "ต้องการเป็น Merchant"

จากนั้นเขาจะบอกรหัสสินค้า และสุ่มให้เราไปส่งสินค้าเพียงที่เดียวเท่านั้น จากทั้งหมด 4 ที่

คุยกับ NPC Merchant Guildsman เค้าจะบอกสถานที่ที่เราต้องไปส่งสินค้า และให้เราใส่รหัสสินค้าที่ได้มาจาก NPC คนแรก

สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 1
เมือง Prontera จะอยู่บริเวณ มุมขวาล่างของเมือง พิกัด 248,42

สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 2
เมือง Geffen จะอยู่บริเวณ มุมซ้ายบนของเมือง พิกัดหน้าวาร์ป 65,177

สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 3
เกาะ Byalan สามารถนั่งเรือจากเมือง Izude ไปได้ ถ้าเราต้องมาส่งของที่นี่ NPC ตัวแรกจะฝากจดหมายมาให้กับ
Kafra ด้วยและเมื่อส่งจดหมายแล้ว จะได้รับค่าตอบแทนจำนวน 200 zeny

สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 4
เมือง Morroc จะอยู่บริเวณโรงแรมมุมขวาบนของเมือง พิกัดหน้าวาร์ป 271 269 เมื่อเข้ามาแล้ว ให้เข้าวาร์ปขวาอีกที

เมื่อส่งสินค้าเรียบร้อย เราจะได้รับใบเสร็จมา 1 ใบ ให้กลับไปที่ Alberta คุยกับ NPC Student เพื่อส่งใบเสร็จให้

จากนั้นให้กลับมาคุยกับ NPC Merchant อีกทีเขาจะเปลี่ยนอาชีพให้เราทันที
ซึ่งถ้าหากในตอนแรกเราจ่ายค่าลงทะเบียนไป 500 zeny เราก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก 500 zeny เราถึงจะได้เปลี่ยนอาชีพ