Job Quest : Magician

เงื่อนไขในการทำเควส

1. เป็นอาชีพ Novice Job Level.10 และมี Basic Skill Level.9

2. อัพ Skill Job ให้หมดก่อน


ขั้นตอนทำเควส

ไปที่เมือง Geffen พิกัด (65,176) จะพบอาคารสมาคมนักเวทย์อยู่ด้านซ้าย (ตามลูกศรใน Minimap)

ให้คุยกับ NPC ที่ชื่อ เจ้าหน้าที่สมาคม Mage ซึ่งยืนอยู่ด้านในสุดของสมาคม และให้เลือกตอบ " ต้องการเป็น Mage "

เขาจะให้เราลงชื่อเพื่อสมัครเป็น Mage ให้เราเลือกตอบ " ลงทะเบียน "

และเขาจะบอกให้สร้างน้ำยาเพื่อทดสอบ โดยเขาจะสุ่มเลือกการทดสอบให้ หมายเลข 1-4 จากทั้งหมด 4 หมายเลข

สูตรผสมน้ำยา

หลังจากที่ทราบหมายเลขน้ำยาที่ต้องทำแล้ว ให้เดินมาด้านขวาของห้องจะพบกับตู้หนังสือ ซึ่งจะบอกข้อมูลเกี่ยวกับการทำน้ำยาทั้งหมด

ซื้อน้ำยา Payon Solution และ Morroc Solution ตามรูปภาพข้างล่าง

Number Item ส่วนผสม รหัสน้ำยา ตัวช่วยกระตุ้น
น้ำยาหมายเลข 1

น้ำยา Payon Solution

Jellopy x2 ea

Fluff x3 ea

Milk x1 ea

8472 Yellow Gemstone
น้ำยาหมายเลข 2

ไม่ใช้น้ำยาเป็นส่วนผสม

Jellopy x3 ea

Fluff x1 ea

Milk x1 ea

3735 Red Gemstone
น้ำยาหมายเลข 3

น้ำยา Payon Solution

Jellopy x6 ea

Fluff x1 ea

2750 Blue Gemstone
น้ำยาหมายเลข 4

น้ำยา Morroc Solution

Jellopy x2 ea

Fluff x3 ea

5429 1 Carat Diamond

NPC ที่ชื่อ Milk Merchant อยู่ที่ Prontera พิกัด (73,134)
เมื่อเครื่องผสมน้ำยาผสมเสร็จจะได้รับ Unknown Test Tube 1 ea

ให้กลับไปคุยกับ NPC ที่เราคุยในตอนแรกคือ เจ้าหน้าที่สมาคม Mage เขาจะถามอีกครั้ง
ให้เราเลือกตอบ " ต้องการเป็น Mage "