Job Quest : Knight

เงื่อนไขในการทำเควส

1. จะต้องเป็น Swordman Job lv. 40 ขึ้นไป

2. ถ้ามี Job lv. 50 ไม่ต้องทำเควส คุยกับ NPC เปลี่ยนอาชีพได้ทันที

3. จะต้องอัพ Skill Job ให้หมดก่อน


ขั้นตอนทำเควส

ให้เรามาที่เมือง Prontera พิกัดที่ (48,343) ด้านซ้ายบนของเมืองจะเป็นที่อยู่ของ Knight Guild
เข้ามาแล้วให้เราคุยกับ NPC ที่ชื่อ Chivalry Captain (Captain Herman)
พิกัดที่ prt_in 88,100 เค้าจะบอกเราว่า เราต้องทำการทดสอบ เพื่อเปลี่ยนอาชีพเป็น Knight

เขาจะให้เรากรอกใบสมัครก่อนเพื่อจะได้เปลี่ยนเป็น Knight

หลังจากนั้น ให้เราไปคุยกับ Sir Andrew พิกัดที่ prt_in 75,106 เพื่อทำการทดสอบแรก

เขาจะให้เรา หา Item ต่างๆ มาให้เขา การหา Item นั้นจะเป็นการ Random มาให้หา
เมื่อนำ Item ทั้งหมดกลับมาให้เขา เราจะผ่านการทดสอบที่ 1ซึ่ง Item ที่เขาให้หาจะมี 2 ชุดคือ

Item ชุดที่ 1

Elder Pixie's Moustache x 5 ea

Wing of Red Bat x 5 ea

Orcish Voucher x 5 ea

Moth Dust x 5 ea

Reptile Tongue x 5 ea

Mane x 5 ea

Item ชุดที่ 2

Bug Leg x 5 ea

Heart of Mermaid x 5 ea

Snail's Shell x 5 ea

Sharp Scell x 5 ea

Old Frying Pan x 5 ea

Maneater Blossom x 5 ea

หลังจากนั้นให้ไปคุยกับ Sir Jamges Syracuse ที่ยืนอยู่มุมโต๊ะ พิกัดที่ prt_in 71,92
เขาจะถามคำถามเรา 5 ข้อให้เราเลือกตอบ 4,3,3,1,2 ตามลำดับ
และจะมี คำตอบต่อมาอีก 3 ข้อ ให้ตอบ 1,1,1 แล้วเราจะผ่านการทดสอบนี้

ให้เราไปคุยกับ Sir Windsor ที่ยืนโยนเหรียญอยู่ข้างๆกระถางต้นไม้
พิกัดที่ prt_in 78,94 เราจะถูกส่งไปห้องรับรอง เพื่อรอการทดสอบ
การทดสอบที่ 3 นี้เราต้องทำการกำจัด Monster ในห้องให้หมดภายใน 3 นาที

เขาจะส่งเราเข้าไปที่ห้องทดสอบ ซึ่งเมื่อเราเข้ามาแล้วให้คลิกเข้าไปในห้อง

นี่เป็นห้อง ทดสอบที่ 1 จะมี Monster Argos,Andre,Deniro,Piere,Dustiness

นี่เป็นห้อง ทดสอบที่ 2 จะมีมอนสเตอร์คือ Drainliar, Desert Wolf, Anacondaq และ Frilldora

ห้องทดสอบนี่เป็น ห้องที่ 3 ซึ่งเป็นห้องสุดท้าย จะมี Goblin 4 แบบ 6 ตัว

เมื่อออกจากห้องทดสอบแล้ว ให้กลับไปคุยกับ NPC ชื่อ Chivalry Captain

การทดสอบที่ 4 ให้เราไปคุยกับ Lady Amy ( Lady Amy) พิกัดที่ prt_in 70,107 ผู้หญิงที่อยู่มุมห้องเราต้องตอบคำถาม เพื่อทดสอบ มารยาท โดยให้เลือกตอบตามนี้ 2,3,1,1,3,2,3,1,2,2 ก็จะผ่านการทดสอบไปได้

การทดสอบต่อไปให้เราไปคุยกับ Sir Edmond ( Sir Edmond ) พิกัดที่ prt_in 71,99 เค้าจะส่งเราไปยังห้องทดสอบ

ดังรูปด้านล่าง เขาจะส่งเรามายังห้องที่มีมอนสเตอร์ เช่น Lunatic , Poring เป็นต้น โดยให้เรายืนอยู่เฉยๆแล้วจะผ่านเอง (ย่ำๆๆ ยืนอยุ่เฉยๆ)

การทดสอบสุดท้ายให้เราไปคุยกับ Sir Gray ( Sir Gray) พิกัดที่ prt_in 86,92
เขาจะมี คำถาม 4 ข้อ ให้เราเลือกตอบตามข้อต่างๆดังนี้ 3,3,2,2 ก็จะผ่านไปได้

หลังจากนั้น ให้กลับไปคุยกับ Chivalry Captain (Captain Herman) หัวหน้าสมาคม เราก็จะได้เปลี่ยนเป็นอาชีพ Knight ถ้าเราเปลี่ยนที่ Job. 40 จะได้ White Potion 3 ขวด ส่วนถ้าเปลี่ยนที่ Job. 50 ก็จะได้ White Potion จำนวน 7 ขวด

ผู้เล่นสามารถเช่า PecoPeco กับ NPC ตามรูปภาพด้านล่าง