Job Quest : Blacksmith

เงื่อนไขในการทำเควส

1. จะต้องเป็น Merchant Job lv. 40 ขึ้นไป

2. ถ้ามี Job lv. 50 ไม่ต้องทำเควส คุยกับ NPC เปลี่ยนอาชีพได้ทันที

3. จะต้องอัพ Skill Job ให้หมดก่อน


ขั้นตอนทำเควส

ไปยังเมือง Geffen ดังภาพ สถานที่ดังกล่าวคือ สมาคม Blacksmith (พิกัด geffen 176 61)

เข้าไปด้านใน และ ลงทะเบียนกับ Npc Guildsman จากนั้นเขาจะบอกให้ไปพบหัวหน้าช่างที่เมือง Alberta

ให้เรามาที่เมือง alberta (117,42) แล้วเข้าไปข้างใน

เมื่อเข้ามาเเล้วให้คุยกับ Npc หัวหน้าช่าง ดังในรูป เขาจะถามคำถามเรา 10 ข้อ ให้ตอบให้ถูกต้อง โดยคำถามจะเป็นแบบสุ่ม 2 ชุด
(ให้ดูคำถามแรกว่าตรงกับชุดไหน เเล้วตอบตามเฉลยด้านล่างได้เลยครับ)

เฉลยคำถาม : คำถามชุดที่ 1

ตอบ : (Alberta - Swordmace)
ตอบ : (มึนงง)
ตอบ : (หนีอย่างรวดเร็ว)
ตอบ : (Geffen)
ตอบ : (8 นาฬิกาจากหอคอย Geffen)
ตอบ : (Bible)
ตอบ : (Mink Coat)
ตอบ : (+5)
ตอบ : (Sakkat)
ตอบ : (ข้อไหนก็ถูก)

เฉลยคำถาม : คำถามชุดที่ 2

ตอบ : (Al De Baran - Hammer)
ตอบ : (3 Zeny)
ตอบ : (ต้องมีรถเข็น)
ตอบ : (Alberta)
ตอบ : (5 นาฬิกาจากศูนย์กลางเมือง)
ตอบ : (Claymore)
ตอบ : (Mink Coat)
ตอบ : (+4)
ตอบ : (Anolian)
ตอบ : (ข้อไหนก็ถูก)


เมื่อเราตอบคำถามเรียบร้อยเเล้ว ให้คุยกับเค้าอีกรอบ จากนั้นเขาจะมอบหมายให้เรานำ Item ที่จำเป็นต่อการสร้างอาวุธของเขา ซึ่งจะสุ่มทั้งหมด 1 ใน 5 ชุด

เรานำไอเทมที่เขาต้องการเพื่อสร้างอาวุธ มาให้เขาเรียบร้อยแล้ว เขาจะบอกจุดหมายให้ไปส่งของ ซึ่งสุ่มทั้งหมด 5 เมือง

สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 1 : ไปส่งที่ Morroc Npc ชื่อ Wickebine พิกัด morocc 27 112 จะได้ใบเสร็จรับของ (Voucher) มา 1 ใบ

สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 2 : ไปส่งที่ Geffen Npc ชื่อ Baisulitst พิกัด geffen 46 164 จะได้ใบเสร็จรับของ (Voucher) มา 1 ใบ

สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 3 : ไปส่งที่ izlude Npc ชื่อ Gromgast พิกัด izlude 69 1 78 จะได้ใบเสร็จรับของ (Voucher) มา 1 ใบ

สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 4 : ไปส่งที่ Payon Npc ชื่อ Tilpitz พิกัด payon 149 41 จะได้ใบเสร็จรับของ (Voucher) มา 1 ใบ

สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 5 : ไปส่งที่ Comodo 159 342 Npc ชื่อ Bismarck จะได้ใบเสร็จรับของ (Voucher) มา 1 ใบ

หลังจากเราได้ใบเสร็จรับของ ให้เรานำมันกลับไปให้ Npc หัวหน้าช่างที่ Alberta ส่งมอบใบเสร็จแก่เขา
โดยเขาจะมอบหมายให้เราไปพบ Npc ชื่อ Mitmayer ที่เมือง Morocc

ให้เราไป Morocc (ที่พิกัด morocc 93 133) จะพบ Npc ชื่อ Mitmayer ยืนอยู่ใกล้สระน้ำ เธอจะถามคำถามเราซึ่งเป็น
คำถามที่เราต้องตอบให้ถูกต้อง และจะสุ่มคำถามทั้งหมด 3 ชุดด้วยกัน เราจำเป็นต้องตอบให้ถูกทั้งหมดจึงจะผ่านไปได้
(ให้ดูคำถามแรกว่าตรงกับชุดไหน เเล้วตอบตามเฉลยด้านล่างได้เลย)

เฉลยคำถาม : คำถามชุดที่ 1

ตอบ : (Level 3 Enlarge Weight)
ตอบ : (Stun)
ตอบ : (1000 Zeny)
ตอบ : (24 %)
ตอบ : (23 %)


เฉลยคำถาม : คำถามชุดที่ 2

ตอบ : (Skel Worker)
ตอบ : (Flame Heart)
ตอบ : (ข้อใดก็ได้)
ตอบ : (น้ำ)
ตอบ : (5 ชิ้น)


เฉลยคำถาม : คำถามชุดที่ 3

ตอบ : (ถามเขาว่าต้องการอะไร)
ตอบ : (Alberta)
ตอบ : (5 นาฬิกา)
ตอบ : (Morocc)
ตอบ : (DEX)

เมื่อตอบคำถามได้ถูกต้องหมดเเล้ว เขาจะมอบ Hammer of Blacksmith ให้แก่เรา เพื่อเป็นหลักฐานว่าเราสำเร็จการทดสอบ
** ในส่วนนี้ เราไม่สามารถใช้ Hammer of Blacksmith ที่ดรอปจากมอนสเตอร์ทั่วไปได้ เพราะฉะนั้นระวังอย่าให้ซ้ำกับอันทั่วไป **

จากนั้นให้เรากลับไปหา Npc Blacksmith ที่สมาคม Blacksmith เมือง Geffen 176 61 อีกครั้งเราก็จะได้เป็น Blacksmith ทันที