Job Quest : Archer

เงื่อนไขในการทำเควส

1. เป็นอาชีพ Novice Job Level.10 และมี Basic Skill Level.9

2. อัพ Skill Job ให้หมดก่อน


ขั้นตอนทำเควส

ไปที่เมือง Payon จากนั้นเดินออกจากวาร์ป ทางด้านบนของเมือง
เมื่อถึง Map ด้านนอก ให้เดินไปทางบ้านขวาบน ที่พิกัด pay_arche (140,160)

คุยกับ Npc ชื่อ เจ้าหน้าที่สมาคม Archer (payon_in02 65, 67) ที่อยู่กลางห้อง เพื่อขอลงทะเบียน
เมื่อคุยกับ เจ้าหน้าที่สมาคม Archer แล้วให้ตอบตามขั้นตอน ดังรูปตัวอย่างข้างล่าง

เจ้าหน้าที่จะบอกให้ผู้สมัครรวบรวมไม้ Trunk มามอบให้โดยจะไม่กำหนดว่าต้องครบทั้ง 4 ชนิด
ซึ่งจะใช้ไม้ อย่างละกี่ท่อนก็ได้ให้คะแนนรวมกันได้อย่างน้อยสุด 25 คะแนนหรือตั้งแต่ 25 คะแนน ขึ้นไปก็ได้ ซึ่งคะแนนสูงสุดคือ 40 คะแนน
หรือจะหาให้ได้มากกว่า 40 คะแนน ก็ได้ โดยไม้แต่ละอันมีคะแนนดังนี้

Thunk 1คะแนน
Baren Thunk2คะแนน
Solid Thunk3 คะแนน
Grained Thunk5 คะแนน

จากรูปตัวอย่างข้างล่างนี้เราใช้ไม้ที่มี 1 คะแนน จำนวน 80 อัน จึงรวมเป็น 80 คะแนน

แค่นี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็น Archer ได้สมใจแล้ว