Job Quest : Acolyte

เงื่อนไขในการทำเควส

1. เป็นอาชีพ Novice Job Level.10 และมี Basic Skill Level.9

2. อัพ Skill Job ให้หมดก่อน


ขั้นตอนทำเควส

ไปเมือง Prontera จากนั้นให้เดินไปทางขวาบนของเมืองจะเจอโบสถ์อยู่หลังหนึ่ง
พิกัด (234, 314) ให้เดินเข้าไปในโบสถ์ หลังจากเข้าไปในโบสถ์แล้วทางขวามือจะเจอประตูแรก ให้เดินเข้าไป...

ด้านในสุดของห้องจะพบกับหลวงพ่อ Father Mareusis ให้คุยกับท่าน บอกท่านว่า "หลวงพ่อข้าต้องการเป็น Acolyte"

หลวงพ่อจะบอกให้เราไปแสวงบุญซึ่งต้องไปหาบาทหลวงคนนึง แต่จะสุ่มให้เราไปแค่ 1 ใน 3 คนนี้ ได้แก่
1. บาทหลวง Yosuke
2. บาทหลวง Rubalkabara
3. แม่ชี Mathilda


สถานที่แสวงบุญแบบที่ 1
ถ้าหลวงพ่อบอกให้เราไปหาบาทหลวง Rubalkabara ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง Prontera จะมีเส้นทางการเดินดังต่อไปนี้
• เดินออกทางประตูขวาของเมือง Prontera ออกไป
• เดินขึ้นไป 1 แผนที่
• เดินไปทางขวาอีก 1 แผนที่ เพื่อเข้าสู่แผนที่ prt_fild03
• เดินไปยังพิกัด (365, 255) จะพบกับบาทหลวง Rubalkabara
• คุยกับเขา หลังจากคุยเสร็จ บาทหลวงจะบอกให้เราเดินทางกลับไปหาหลวงพ่อ Cleric อีกครั้ง

สถานที่แสวงบุญแบบที่ 2
ถ้าหลวงพ่อบอกให้เราไปหาบาทหลวง Yosuke ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง Prontera จะมีเส้นทางการเดินดังต่อไปนี้
• เดินออกทางประตูซ้ายของเมือง Prontera ออกไป
• เดินขึ้นไป 1 แผนที่
• เดินไปทางซ้ายอีก 1 แผนที่ เพื่อเข้าสู่แผนที่ prt_fild00
• เดินไปยังพิกัด (208, 218) จะพบกับบาทหลวง Yosuke
• คุยกับเขา หลังจากคุยเสร็จ บาทหลวงจะบอกให้เราเดินทางกลับไปหาหลวงพ่อ Cleric อีกครั้ง

สถานที่แสวงบุญแบบที่ 3
ถ้าหลวงพ่อบอกให้เราไปหาแม่ชี Mathilda ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง Prontera จะมีเส้นทางการเดินทางดังต่อไป
• ใช้บริการ Teleport จาก Kafra ที่ใดก็ได้ในเมือง Prontera เพื่อไปสู่เมือง Morroc
• เดินออกทางประตูบนของเมือง Morroc เพื่อเข้าสู่แผนที่ moc_fild07
• เดินไปยังพิกัด (41, 355) จะพบกับแม่ชี Mathilda
• คุยกับเธอ หลังจากคุยเสร็จ เธอจะบอกให้เราเดินทางกลับไปหาหลวงพ่อ Cleric อีกครั้ง

หลังจากกลับมาจากการแสวงบุญให้คุยกับหลวงพ่ออีกครั้ง หลวงพ่อจะเปลี่ยนให้เราเป็น Acolyte ทันที